صیغه بهتر از فاحشگری

در این کلیپ ضیا بخشائی نظرات زیبا ناوک را در باره صیغه جویا می شود و ..2011 hambrug

فاطی و محمد بای سکسوئل، از گرایشات دوجنس گرائی خود می گویند

فاطی و محمد در این کلیپ از گرایشات دوجنس گرائی خود هم به مرد هم به زن می گویند و برای این گرایشات خود چه مشکلاتی را متحمل شده اند و …. 13.9.2014 Hamburg- Frankfurt

مقایسه ای بین ریه افراد سیگاری با غیرسیگاری

این کلیپ کوتاه مقایسه ای است از تفاوت ریه های افراد سیگاری با غیرسیگاری

چرا محدثه و ایوان خانه زیبا ناوک را ترک کردند؟

این فایل صوتی صحبت زیبا ناوک با یکی از دوستانش در همان شبی است که محدثه و ایوان، بعد از یازده روز اقامت در خانه زیبا ناوک او را ترک کردند و زیبا ماوقع را کوتاه شرح می دهد. تهیه فایل صوتی 6.9.2014 hamburg

محمد: چرا من تا مدتها از زنها متنفر بودم

محمد مشکانی در مصاحبه با زیبا ناوک از علل جدائی پدر و مادرش در پنج سالگی اش می گوید و اینکه چگونه مادرش به دلیل ارتباط جنسی با دوست صمیمی پدرش طرد شده و …، مصائب بسیاری که بدنبال این واقعه گریبانگیر اعضای خانواده اش می شود…  3.7.2014 hamburg- turkey

به خانه ای که فروغ آل شمس در آن زندگی می کند خوش آمدید

در این کلیپ صمیمانه فروغ آل شمس با همراهی گزینگ قاضی محل زندگی کنونی اش را به دوستدارنش نشان می دهد. 16.8.2014 Ghazvin

فروغ از حالات خلسه و ترانس خود می گوید

در این کلیپ فروغ آل شمس از حالات خلسه و ترانس خود برای زیبا ناوک سخن می گوید و از زیبا برای مدیریت این حالات روحی اش راهنمائی می خواهد.11.8.2014 Ghazvin- Hamburg

قرائت قرآن با صدای زیبا ناوک

اولین روز سال نو 2011 را با یاد پدربزرگ عزیزم حاج اسماعیل علوی شروع کردم که برای خاطرش سوره ای از قرآن  می خوانم قرآن اگر برای من عزیز است برای وجود تو و مادرم هست ای پدربزرگ نازنین ام    زیبا ناوک

ماجرای زیبا ناوک با حمید احمدی، مدیر سایت تاریخ شفاهی ایران

در این کلیپ زیبا ناوک از ابتدای آشنائی خود با حمید احمدی مدیر سایت تاریخ شفاهی ایران و چگونگی پروسه 20 ساعت مصاحبه هایش با او و … اختلافات پیش آمده و دزدیدن این کلیپ ها توسط زیبا ناوک از این سایت و ….. مسائل پیش آمده و …. را شرح می دهد.15.3.2014 hamburg

مصاحبه با جوانی که در کودکی به او تجاوز شده است

در این کلیپ مرد 28 ساله ای از تجاوزات جنسی خود در دوران کودکی اش و برخورد خانواده اش با او و …. برای زیبا ناوک تعریف می کند.28.11.2013 hamburg

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 252 مشترک دیگر بپیوندید